Akut

Vid akuta fel efter kontorstid, ring jouren på: 08-55 11 05 00.

Obs! Föreningen står endast för akuta fel som är en fara för fastigheten, t.ex. vattenskador, huvudsäkring och dylikt.

Felanmälningar under kontorstid görs till förvaltaren, se Förvaltare.