Energideklaration och OVK

Energideklaration genomfördes i mars 2009. Sedan dess har fönsterna i huset renoverats med energi- och bullerglas.

energideklaration2009

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) i flerbostadshus med mekanisk frånluftsventilation (s.k. F-ventilation) ska göras vart sjätte år, enligt Boverket. OVK genomfördes i februari 2015. OVK:n visade att vissa smärre åtgärder måste vidtas. Styrelsen avser att åtgärda bristerna under första halvåret 2015.