Reparationer och underhåll

Inför bostadsrättsföreningens köp av fastigheten av dåvarande ägaren gjordes 2004 en besiktning av huset. Besiktningsmannen föreslog ett antal åtgärder (se besiktningsprotokollet samt tabellen nedan). Föreningen avser att åtgärda dessa i den takt som ekonomin tillåter. När det gäller stambyte så gjordes detta 1992, då avlopps- och elstammarna byttes.

Besiktningsprotokoll (pdf)

Åtgärd Kommentar
Fönsterrenovering Renovering av samtliga fönster samt installation av energiglas (mot gård) och energi-/bullerglas (mot gatan) genomfördes i mars 2009.
Skärmtak ovanför entréer Ingen åtgärd planerad.
Renblästring och ommålning av taket Genomfördes 2006.
Inbyggnad av Tempobutikens kylmaskiner Genomfördes 2007.
Stamspolning Rekommenderades att genomföras senast 2006-2007. Ej åtgärdat.
Byte maskinpark tvättstuga En trilskande tvättmaskin har reparerats under 2008, i övrigt fungerar maskinerna bra och vi avvaktar med byte till det behövs.

Övriga reparationsåtgärder

Takfläktar
2013 renoverades ventilationssystemets takfläktar genom att lagren i nio fläktmotorer byttes ut och en ny motor installerades i den tionde fläkten (som betjänar kontorslokalen).