Trivsel- och ordningsregler

Trivsel- och ordningsregler för Brf Biet 3

 • Här hos oss, precis som i andra områden, är det vedertaget att man inte utför störande verksamhet efter kl. 22.00, före kl. 07.00 på vardagar, före kl.09.00 på lördagar och söndagar. Störa kan man exempelvis göra genom att ha hög volym från TV, radio, musikanläggning eller instrument, ha högröstade samtal, användning av tvättmaskin/torktumlare i din lägenhet, borrmaskin och dylikt. Ska du ha fest eller reparera under längre tid uppskattar vi om du informerar dina grannar. Sätt då upp en lapp i entrén om vad det är du ska göra samt hur länge det förväntas pågå.
 • Mattor, kläder och dylikt får inte skakas eller piskas på balkonger eller i entréer.
 • Balkonglådor ska placeras på insidan.
 • Häng eller ställ inga soppåsar utanför lägenheten och var noga med att knyta soppåsen ordentligt innan du slänger den. Glöm heller inte att stänga luckan till sopnedkastet efter dig.
 • Det är absolut förbjudet att blockera trapphus, trappuppgångar och entréer med barnvagnar, cyklar eller annat gods. Inga entrémattor får finnas utanför lägenhetsdörren. Detta är brandmyndighetskrav som vi måste följa.
 • Du som är rökare visar självfallet hänsyn till dina grannar när du röker på din balkong eller utanför entrén. Rökning är inte tillåten i trappor, entréer, källaren, vinden eller tvättstugan. Fimpar och annat skräp får självfallet inte slängas på föreningens mark eller i närområdena.
 • Ytterdörrar samt dörrar till källaren och vinden ska hållas stängda.
 • Tillhörigheter på vind samt i källaren får endast vara belägna i de tilldelade förråden. Gångar samt övriga utrymmen ska vara rena och fria från bråte.


Trivsel- och ordningsregler för tvättstugan

Tvättstugan är ett gemensamt utrymme belägen i källaren, närmast port 6 som alla måste samsas om. För allas trivsel är det viktigt att respektera våra regler när man använder tvättstugan. Självklart vill du komma till snygga, rena utrymmen. Lämna därför tvättstuga, mangel- och torkrum städade och i det skick du själv vill komma till.

 • Bokad tvättid förfaller om tvättstugan inte tagits i bruk inom en timme från tvättidens början.
 • Första tvättiden startar kl. 07.00 och sista tvättiden slutar kl. 22.00.
  Strömmen slås av automatiskt cirka en timma efter sista tvättiden, vilket innebär att varken tvättmaskiner, torktumlare eller torkskåp fungerar.
 • Torka av maskiner, ta bort luddrester i torktumlare och städa/svabba av golvet vid behov.
 • Tvättvagnar, sopset eller andra inventarier får inte lämna tvättstugan.
 • Anmäl snarast till vår tekniska förvaltning om du upptäcker fel på utrustningen eller annat som inte fungerar.

Trivsel- och ordningsregler för verkstaden & förråden

Verkstaden är belägen i källaren mellan port 4 och 6. Verkstaden kan inte bokas utan får användas i mån av tillgänglighet. Tänk på att lämna verkstaden i det skick du fann den i. Kontakta styrelsen för nycklar till verkstaden.

Förråden
Vindsförråden
Till varje lägenhet hör ett vindsförråd. Detta är beläget i samma port som din lägenhet. Vid flytt lämnas detta över till nästkommande ägare.

Källarförråden
Ett antal källarförråd finns även tillgängliga i port 6. Tillgång till dessa får man enligt ”först till kvarn”-principen. Kontakta styrelsen vid intresse. Dessa skall vid flytt städas ur och återlämnas till styrelsen.

Cykel- och vagnförråden
Vi har två gemensamma förråd avsedda för cyklar samt barnvagnar. Det ena förrådet är beläget i det lilla huset på innergården, det andra är beläget en trappa ned utanför port 6. Var vänlig att alltid lämna cyklar och vagnar i dessa förråd.