Andrahandsuthyrning

Om du vill hyra ut din lägenhet eller bostadsrätt i andra hand måste detta godkännas av styrelsen.

Ansökan görs skriftligen (detta framgår av 12 § i stadgan). I ansökan ska du skriva skälet till upplåtelsen, under vilken tid den ska pågå samt vem som är din hyresgäst. Ansökan kan du lämna i föreningens postlåda, Kalmgatan 2.

Blankett: Ansökan om tillstånd till uthyrning i andra hand

Mer information om andrahandsuthyrning

Fastighetsägarnas hemsida finns information om andrahandsuthyrning samt en mall för hyreskontrakt. Där finns också faktablad med information om vad som gäller i relationen mellan bostadsrättshavare och andrahandshyresgäst.

På Hyresnämndens hemsida finns bra information om reglerna kring andrahandsuthyrning.

Se även 7 kap. 6, 10 och 11 §§ bostadsrättslagen.