Lägenhetsrenovering

Du som bostadsrättshavare får göra förändringar i din lägenhet. Väsentliga förändringar måste dock styrelsen ge sitt godkännande till. Dessutom förutsätts att förändringen inte är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Alla förändringar ska alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt.

Tänk på att visa hänsyn till dina grannar och tiderna arbetena bedrivs och informera gärna andra genom att sätta upp en lapp på din dörr.

Observera att en åtgärd som kräver bygglov eller bygganmälan, t.ex. ändring i en bärande konstruktion och ändring av befintliga ledningar för vatten, värme eller avlopp, alltid räknas som väsentliga förändringar.

Om du vill göra en ändring i din lägenhet så fyller du i blanketten nedan och lämnar den i bostadsrättsföreningens postlåda, Kalmgatan 2.

Blankett: Ansökan om tillstånd till ändring av lägenhet

ROT/HUS-avdrag

Det går att få skatteavdrag för reparationsarbete i lägenheten. Mer information om detta finns på www.skatteverket.se.

Information som hantverkaren kan behöva är fastighetsbeteckning (Biet 3) och bostadsrättsföreningens organisationsnummer (769611-8988).