Stadgar

I stadgarna regleras bl.a. vilka skyldigheter föreningen och medlemmarna har. Klicka på länken nedan för att läsa stadgarna.

Brf Biet 3 – stadgar