Styrelse

Styrelsemedlemmar:

Marcus Wahlberg – ordförande
Kjell Pettersson ledamot

Erika Ramström – ledamot

Gustav Nilsson – Suppleant

Hektor Jeppesen – Suppleant

E-postadress till föreningen:
[email protected]