Förvaltare

Föreningen anlitar externa förvaltare för skötsel av fastigheten (teknisk förvaltning) och ekonomin (ekonomisk förvaltning). 

Kontaktuppgifter teknisk förvaltning:
Delagott AB

För felanmälan i Stockholm (dygnet runt): 08-55 11 05 00.
Kontoret når du på: 08-33 12 10 men du kan även mejla oss på [email protected]

Till Delagott AB vänder man sig i frågor som gäller fastighetsskötsel.
Vid akuta ärenden, se Akut.

Kontaktuppgifter ekonomisk förvaltning:
Delagott AB
Telefon: 08-33 12 10
E-post: [email protected]

Adress: Delagott AB Hantverkargatan 5C, 112 21 Stockholm
Org. nr: 556792-5200

Till Delagott AB vänder man sig i frågor som gäller hyror, överlåtelser m.m.