Kontakt

Har ni något ärende med styrelsen och behöver komma i kontakt med oss mejla då [email protected].

Föreningen har även en postlåda i Kalmgatan 2 där man kan lämna brev om man föredrar det.

För felanmälan hänvisar vi till följande formulär: https://delagott.sumsys.se/forms/default.aspx?WK=VDJDAW6HGJCMG3Y

Var vänliga och besök inte styrelseledamoterna oanmält.