Problem med värmen

Vi har f.n. problem med värmen i fastigheten. Detta har felanmälts. Hemsidan uppdateras när ytterligare information finns att ge.

Uppdatering 1:

Fastighetsjouren har nu varit här och värmen fungerar återigen. Eventuellt kan elementen behöva luftas, något du själv kan ombesörja.

Vi har fått rapporter om att varmvattnet är missfärgat. Detta bör försvinna efter ett tag.

Uppdatering 2:

Enligt uppgift från förvaltaren beror gårdagens värmeproblem på en läcka från värmesystemet i Tempos lokal. Som akut åtgärd valde jourhantverkaren att plugga de trasiga rören, vilket kan leda till att vissa värmeproblem kvarstår i delar av fastigheten. Förvaltaren kommer inom kort att besiktiga skadan och därefter vidta åtgärder så snart som möjligt.

Nu installeras fibernät i vårt hus

Fiberkabel

Brf. Biet 3 har tecknat avtal med IP-Only Stockholm om att installera ett modernt fiberfastighetsnät till alla lägenheter och lokaler i huset. Det innebär att du och dina grannar kommer att få tillgång till ett öppet nät, där du kan beställa tjänster såsom bredband, tv och telefoni från ett stort antal tjänsteleverantörer.

Uppskattad tidplan för installationen

IP-Only Stockholm, via sin underleverantör Netel, påbörjar installationen i huset under vecka 9. Netel kommer att avisera med datum och tid några dagar innan installationen kommer att utföras i din bostad. Givetvis kan du som vill vara hemma vid installationen i bostaden. Är du inte hemma vid installationstillfället kommer du i samband med aviseringen få information om var du kan lämna dina nycklar.

Information om installationen i bostaden

Under de första dagarna dras fiberkablar fram i huset och därefter påbörjas installationen i bostäderna. I varje bostad installeras en fibermottagare, som omvandlar en optisk signal i fiberkabeln till en elektrisk signal. Fibermottagaren ägs av IP-Only Stockholm och får inte flyttas eller bytas ut. Fibermottagaren placeras i allmänhet precis innanför ytterdörren, i höjd med dörrens överkant och behöver anslutas till ett eluttag. Installatören ombesörjer installation av extra eluttag om avståndet till närmaste elcentral är max tre meter. Enligt besiktning som genomförts i huset bör elcentral på detta avstånd finnas i samtliga lägenheter.

För att underlätta för installatören ber vi dig flytta eventuella möbler som står nära ytterdörren.

Frivilliga tillvalstjänster

I samband med installationen i bostaden har du möjlighet att beställa tillvalstjänster, såsom installation av eluttag intill fibermottagaren och installation av datauttag i vardagsrum/sovrum med mera. Vill du beställa tillvalstjänster (bekostas av dig och faktureras av Netel) fyller du i vilka tillval du vill beställa på en särskild blankett (länk nedan) och lämnar denna till styrelsen (postlådan i entrén, Kalmgatan 2) senast den 15 februari. Installation av tillvalen sker i samband med installationen av fibermottagaren i din lägenhet.

När fibermottagaren är installerad får du ett välkomstbrev som beskriver hur ni kommer igång med tjänster.

Blankett för beställning av tillvalstjänster

Vad händer med ComHem-anslutningen?

Huset kommer fortsätta vara anslutet till ComHems nät, vilket innebär att den som inte vill använda det nya fibernätet kan fortsätta titta på tv och surfa precis som vanligt. Dock kommer gruppavtalet med ComHem att upphöra under 2017, därefter måste var och en teckna enskilt abonnemang med ComHem om man vill ta del av deras utbud. (Det kommer också finnas möjlighet att använda ComHem via det nya fibernätet.)

Information om utbudet i IP Onlys nät finns också på www.stockholm.ip-only.se.

Frågor?

Eventuella frågor med anledning av fibernätsinstallationen kan mejlas till info@biet3.se.

Södra Eltjänst AB ny hyresgäst

Från och med 1 september kommer en ny hyresgäst att ta över lokalen på Olaus Magnus väg 17. Det är företaget Södra Eltjänst AB, som erbjuder konsultation, installation och service inom området el, tele och data för företag och privatpersoner.

Södra Eltjänst logotyp

Brf. Biet 3 hälsar Södra Eltjänst AB välkomna till vårt hus och önskar dem lycka till med sin verksamhet!

Parkeringsförbud på gården

Parkeringsförbud

Det är viktigt att gården inte blockeras av parkerade bilar. Såväl leveransfordon som räddningsfordon måste kunna komma fram. Därför har nu parkeringsförbudsskyltar satts upp på ömse sidor om gården. Felparkerade bilar kan därmed beläggas med kontrollavgift (”parkeringsböter”). Parkeringsövervakningen sköts av företaget Parking Partner, och det är också detta bolag som sköter all hantering kontrollavgifter. Parking Partner nås på 08-120 305 98.

Ny styrelse vald

Vid kvällens föreningsstämma valdes en ny styrelse för Bostadsrättsföreningen Biet 3. Den nya styrelsen består av

Ledamöter

Charlotta Holmgren, lgh 11

Sofia Magnusson, lgh 7

Kjell Pettersson, lgh 9

Jesper Svensson, lgh 24

Suppleant

Jeanette Kronvall, lgh 6

Samtidigt avtackades Peter Berglund, lgh 13, efter tre år i styrelsen.

 

Reparation av stuprör

I samband med den obligatoriska ventilationskontrollen upptäcktes att ett av fastighetens stuprör sitter löst vid fasaden. Därför kommer företaget Dimson i nästa vecka att utföra reparation av stuprören för att säkerställa att de sitter fast ordentligt.

Foto: Dimson

Foto: Dimson

Obligatorisk ventilationskontroll 19 februari

Den tidigare inplanerade obligatorisk ventilationskontrollen (OVK) blev tyvärr inställd pga. sjukdom. Nu har vi ett nytt datum för OVK:

Torsdagen den 19 februari 2015 kommer en OVK genomföras i fastigheten. OVK:n görs av företaget VTS Ventilation. Vid kontrolltillfället är det viktigt att VTS Ventilation får tillgång till samtliga lägenheter. Det är respektive bostadsrättshavares/hyresgästs ansvar att se till att lägenheten är tillgänglig för kontroll.

Lägenhetsnycklar, märkta med namn och lägenhetsnummer, ska lämnas till Kjell Pettersson, port 2, senast kl. 8 den 19 februari.

En särskild avisering kommer att delas ut en vecka innan kontrolltillfället.