Styrelse

Styrelsemedlemmar:

Rachid Nekrouf – ordförande
Jessica Da Silva – vice ordförande
David Palm – ledamot
André Liptak – ledamot
Adam Kardesoglu – ledamot
Kjell Petterssonsuppleant

E-postadress till föreningen:
info@biet3.se

Ersättning till styrelsen:
Styrelsens arvode uppgår till ett halvt prisbasbelopp. Beloppet delas sedan upp så att varje styrelseledamot får en andel utom ordföranden, som får dubbel andel.