Kontakt

Har ni något ärende med styrelsen och behöver komma i kontakt med oss mejla då info@biet3.se

Föreningen har även en postlåda i Kalmgatan 2 där man kan lämna brev om man föredrar det.

Var vänliga och besök inte styrelseledamoterna oanmält.

Skicka oss ett meddelande