Förvaltare

Föreningen anlitar externa förvaltare för skötsel av fastigheten (teknisk förvaltning) och ekonomin (kameral förvaltning). 

Kontaktuppgifter teknisk förvaltning:
CFAB City Förvaltning AB
Tel. växel: 08 20 75 80
E-post: info@cityforvaltning.se
Hemsida: www.cityforvaltning.se

Kontaktperson: Pelle Widoff
Tel. direkt: 08 610 06 82
E-post: pelle@cityforvaltning.se

Till City Förvaltning vänder man sig i frågor som gäller fastighetsskötsel, städning m.m. Felanmälningar görs till den tekniska förvaltningen. Vid akuta ärenden, se Akut.

Kontaktuppgifter kameral förvaltning:
Brain Accounting AB
Tel. växel: 08 52 20 50 80
E-post: info@brainaccounting.se
Hemsida: www.brainaccounting.se

Kontaktperson: Olga Davidsson
Tel. direkt: 08 52 20 50 70
E-post: olga.davidsson@brainaccounting.se

Till Brain Accounting vänder man sig i frågor som gäller hyror, överlåtelser m.m.