Förvaltare

Föreningen anlitar externa förvaltare för skötsel av fastigheten (teknisk förvaltning) och ekonomin (kameral förvaltning). Felanmälningar görs till tekniska förvaltaren.

Kontaktuppgifter teknisk förvaltning
CFAB City Förvaltning AB
Dennis Fredriksson
Tel: 08-20 75 80
E-post: info@cityforvaltning.se
Hemsida: www.cityforvaltning.se

Till City Förvaltning vänder man sig i frågor som gäller fastighetsskötsel, städning m.m.

För felanmälan vid akuta ärenden, se Akut.

Kontaktuppgifter kameral förvaltning
Brain Accounting AB
Carina Hedman
Tel: 08-5220 5078
E-post: carina.hedman@brainaccounting.se
Hemsida: www.brainaccounting.se

Till Brain Accounting vänder man sig i frågor som gäller hyror, överlåtelser m.m.

Annonser