Felaktig faktura från ComHem

Dessvärre har ComHem felaktigt skickat ut fakturor avseende gruppavtalet för tv och bredband. Fakturabeloppet är 104 kr och fakturorna har förfallodatum den 28 mars 2014. Dessa fakturor är alltså felaktiga och ska inte betalas.

Om du har frågor kring detta, kontakta ComHems kundservice på tel. 90 222.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *