Ny styrelse vald

Vid kvällens föreningsstämma i Brf. Biet 3 valdes en ny styrelse. Styrelsens sammansättning framgår på sidan Styrelse.

Samtidigt avtackades Sofia Magnusson, som efter tre år lämnar styrelsen.

Annonser

Vem har källarförråd nr 11 och 13?

Fibernätsinstallatören behöver tillgång till två av förråden i källaren, Kalmgatan 6. Det gäller förråd nr 11 och 13.

Ni som har dessa förråd, vänligen meddela detta snarast till info@biet3.se eller till styrelseordförande Jesper Svensson på 0708-15 49 52.

Södra Eltjänst AB ny hyresgäst

Från och med 1 september kommer en ny hyresgäst att ta över lokalen på Olaus Magnus väg 17. Det är företaget Södra Eltjänst AB, som erbjuder konsultation, installation och service inom området el, tele och data för företag och privatpersoner.

Södra Eltjänst logotyp

Brf. Biet 3 hälsar Södra Eltjänst AB välkomna till vårt hus och önskar dem lycka till med sin verksamhet!

Ny styrelse vald

Vid kvällens föreningsstämma valdes en ny styrelse för Bostadsrättsföreningen Biet 3. Den nya styrelsen består av

Ledamöter

Charlotta Holmgren, lgh 11

Sofia Magnusson, lgh 7

Kjell Pettersson, lgh 9

Jesper Svensson, lgh 24

Suppleant

Jeanette Kronvall, lgh 6

Samtidigt avtackades Peter Berglund, lgh 13, efter tre år i styrelsen.

 

Anne-Marie Träff lämnar styrelsen

Eftersom Anne-Marie Träff sålt sin lägenhet har hon också begärt att få avgå som styrelseledamot. Styrelsen beslutade vid kvällens sammanträde att entlediga Anne-Marie Träff från styrelsen. Styrelsen vill framföra ett varmt tack till Anne-Marie Träff för hennes värdefulla insatser som styrelseledamot!

Föreningsstämman valde styrelse för 2014

I kväll hölls Brf. Biet 3:s årliga föreningsstämma. På dagordningen stod bl.a. godkännande av årsredovisningen samt val av ny styrelse. Årsredovisningen finns tillgänglig under menyn Föreningen. Där kommer också protokollet från stämman publiceras, så snart det är justerat.

Den styrelse som valdes består av följande ledamöter och suppleanter

ledamöter

Sofia Magnusson
Kjell Pettersson
Jesper Svensson
Anne-Marie Träff

suppleanter

Peter Berglund
Charlotta Holmgren

Felaktig faktura från ComHem

Dessvärre har ComHem felaktigt skickat ut fakturor avseende gruppavtalet för tv och bredband. Fakturabeloppet är 104 kr och fakturorna har förfallodatum den 28 mars 2014. Dessa fakturor är alltså felaktiga och ska inte betalas.

Om du har frågor kring detta, kontakta ComHems kundservice på tel. 90 222.