Anne-Marie Träff lämnar styrelsen

Eftersom Anne-Marie Träff sålt sin lägenhet har hon också begärt att få avgå som styrelseledamot. Styrelsen beslutade vid kvällens sammanträde att entlediga Anne-Marie Träff från styrelsen. Styrelsen vill framföra ett varmt tack till Anne-Marie Träff för hennes värdefulla insatser som styrelseledamot!


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *