Trasigt lås i port 4

Låset i port 4 är trasigt. Det kommer att lagas inom kort. Under tiden ombeds alla boende vara särskilt observanta så att inga obehöriga kommer in i trappuppgången.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *