Föreningsstämman valde styrelse för 2014

I kväll hölls Brf. Biet 3:s årliga föreningsstämma. På dagordningen stod bl.a. godkännande av årsredovisningen samt val av ny styrelse. Årsredovisningen finns tillgänglig under menyn Föreningen. Där kommer också protokollet från stämman publiceras, så snart det är justerat.

Den styrelse som valdes består av följande ledamöter och suppleanter

ledamöter

Sofia Magnusson
Kjell Pettersson
Jesper Svensson
Anne-Marie Träff

suppleanter

Peter Berglund
Charlotta Holmgren


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *