Fönsterbesiktning – återmontering av trösklar

Vid gårdagens fönsterrenovering har hantverkarna i en del lägenheter demonterat trösklarna vid balkongdörren. Dessa kommer att slipas och lackas om i deras verkstad. Trösklarna kommer att återmonteras under torsdagen. I samband med detta kommer även nycklarna att återlämnas.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *