Välbehövlig storstädning

Idag var det storstädning i föreningen. En tredjedel av medlemmarna ställde upp och hjälpte till att röja ur cykelgaraget i källaren, det gamla grovsoprummet m.m. Det blev två välfyllda lass till Östberga återvinningscentral.

Städdag i Brf. Biet 3

En hel del kvarlämnat skräp tog vi hand om.

Genom denna insats har vi dels fått lite mer snyggt och fint i våra gemensamma utrymmen. Vi har också skapat förutsättningar för att, när ekonomin medger, fortsätta arbetet med att göra om det gamla grovsoprummet till ett lättillgängligt cykelgarage.

Stort tack till alla som var med och hjälpte till under städdagen!

Till alla cykelägare

I samband med bostadsrättsföreningens städdag den 14 september kommer vi inventera de cyklar som står i källarförrådet. Anledningen till inventeringen är att vi tror att det finns många gamla cyklar som ingen vill veta av, t.ex. där ägaren har flyttat.

Inventeringen går till på så vis att vi märker alla cyklar i förrådet med röd tejp (se bild). Om du äger en cykel, ta bort den röda tejpen. De cyklar där den röda tejpen ej är borttagen kommer att forslas bort i samband med städdagen. Sista dagen att ta bort den röda tejpen är således 13 september 2013.

Ta bort den röda tejpen senast 13 september!

Ta bort den röda tejpen senast 13 september!

Städdag lördag 14 september

Nu är det dags för städdag i bostadsrättsföreningen! Då hjälps vi åt att röja och städa i gemensamma utrymmen, så att det blir rent och snyggt i huset.

Städdagen är lördag 14 september kl. 11–14, reservera datumet redan nu. I samband med städdagen kommer vi att forsla bort föremål som står i allmänna utrymmen, samt även ägarlösa cyklar, se separat inlägg om det.

Föreningen kommer att bjuda på lunch för dem som är med och hjälper till under dagen. Om du har frågor kring städdagen, kontakta någon i styrelsen.

Får man grilla på balkongen?

Brf. Biet 3 har inte antagit några specifika regler avseende grillning på balkongen. Enligt stadgans 10 § gäller följande:

”Bostadsrättshavaren är skyldig att när han använder lägenheten och andra delar av fastigheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten och rätta sig efter de särskilda regler som föreningen meddelar i överensstämmelse med ortens sed.”

Storstockholms brandförsvar rekommenderar starkt att man inte grillar på balkongen. Om det är nödvändigt ska det vara med en elektrisk grill. Man erinrar också att grillning sker alltid under eget ansvar.

Fastighetsägarna informerar att när man bor i lägenhet och har grannar nära inpå har man en skyldighet att visa hänsyn och omtanke när man vistas på gemensamma ytor och på balkonger – ingen uppskattar att få sin lägenhet fylld av rök från grannens grill.

Tidningen Årsta/Enskede skriver om grillning på balkongen.

Parkeringsförbud på gården

ParkeringsförbudPå förekommen anledning vill vi informera om att det är förbjudet att parkera på gården. Det har vid flera tillfällen inträffat att leveransfordon till Tempo eller andra servicefordon ej kunnat komma fram på grund av att parkerade fordon blockerat vägen, vilket ej är acceptabelt.

Rapport från föreningsstämman

I kväll hölls årets föreningsstämma för Brf. Biet 3. Bland punkterna på dagordningen fanns val av styrelse och godkännande av årsredovisningen.

Den nya styrelsen består av Jesper Svensson (ordförande), Charlotta Holmgren (vice ordförande), Kjell Pettersson och Anne-Marie Träff. Suppleanter är Peter Berglund och Sofia Magnusson. Samtliga omvaldes, förutom Sofia som är ny i styrelsen.

Samtidigt tackade vi av Hans Larsson. Hans har suttit i styrelsen sedan föreningen startade år 2005, men lämnar nu eftersom han ska flytta.

Stämman beslutade också att föreningen ska anordna en gemensam städdag, då vi ska rensa och städa tvättstugan, vindsutrymmen och cykelförråd. Datum för städdagen är lördag 14 september kl. 11–14. Mer information kommer.

Lägenhet till salu

En lägenhet i huset är till salu, på Kalmgatan 6.

Välkommen till denna väldisponerade, charmiga och ljusa 2:a i ett attraktivt läge på populära Kalmgatan. Centralt läge i område med närhet till tunnelbana vid både Skärmarbrink och Gullmarsplan samt med cykel- och gångavstånd till Södermalms puls. Mycket välplanerad och yteffektiv samt med ett genomgående ljusinsläpp.

Ljust vardagsrum med bevarad fiskbensparkett och utgång till balkong i sydvästläge. Lägenheten bjuder även på ett klassiskt arbetskök med gott om förvaring, ett mindre sovrum intill samt ett fräscht och stambytt badrum. Bredband ingår i avgiften.

Läs mer på Svensk Fastighetsförmedlings hemsida.

Föreningsstämma 2013

Alla medlemmar är välkomna på föreningsstämma tisdagen den 23 april kl. 19:00 i föreningslokalen i källaren, Kalmgatan 2.

Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmordförandens val av protokollförare
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleant
16. Val av valberedning
17. Inkomna motioner
18. Övrigt
18a. Gemensam städdag
19. Stämman avslutas

Motioner
Motioner ska skickas till info@biet3.se eller läggas i föreningens postlåda, Kalmgatan 2, senast den 9 april.

Lättare förtäring kommer att erbjudas.

Fullmakt
Om man inte själv kan gå på stämman har man möjlighet att låta någon annan utöva ens rösträtt. Man måste då fylla i en fullmakt.

Blankett: Fullmakt 2013

Frågor?
Frågor kan ställas till föreningens ordförande Jesper Svensson, tel 0708-15 49 52, eller till våra förvaltare, se Förvaltare. Det går förstås även bra att kontakta någon av de övriga styrelseledamöterna, se Styrelse.