Parkeringsförbud på gården

ParkeringsförbudPå förekommen anledning vill vi informera om att det är förbjudet att parkera på gården. Det har vid flera tillfällen inträffat att leveransfordon till Tempo eller andra servicefordon ej kunnat komma fram på grund av att parkerade fordon blockerat vägen, vilket ej är acceptabelt.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *