Rapport från föreningsstämman

I kväll hölls årets föreningsstämma för Brf. Biet 3. Bland punkterna på dagordningen fanns val av styrelse och godkännande av årsredovisningen.

Den nya styrelsen består av Jesper Svensson (ordförande), Charlotta Holmgren (vice ordförande), Kjell Pettersson och Anne-Marie Träff. Suppleanter är Peter Berglund och Sofia Magnusson. Samtliga omvaldes, förutom Sofia som är ny i styrelsen.

Samtidigt tackade vi av Hans Larsson. Hans har suttit i styrelsen sedan föreningen startade år 2005, men lämnar nu eftersom han ska flytta.

Stämman beslutade också att föreningen ska anordna en gemensam städdag, då vi ska rensa och städa tvättstugan, vindsutrymmen och cykelförråd. Datum för städdagen är lördag 14 september kl. 11–14. Mer information kommer.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *