Får man grilla på balkongen?

Brf. Biet 3 har inte antagit några specifika regler avseende grillning på balkongen. Enligt stadgans 10 § gäller följande:

“Bostadsrättshavaren är skyldig att när han använder lägenheten och andra delar av fastigheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten och rätta sig efter de särskilda regler som föreningen meddelar i överensstämmelse med ortens sed.”

Storstockholms brandförsvar rekommenderar starkt att man inte grillar på balkongen. Om det är nödvändigt ska det vara med en elektrisk grill. Man erinrar också att grillning sker alltid under eget ansvar.

Grill. Foto: www.fotoakuten.se
Foto: www.fotoakuten.se

Fastighetsägarna informerar att när man bor i lägenhet och har grannar nära inpå har man en skyldighet att visa hänsyn och omtanke när man vistas på gemensamma ytor och på balkonger – ingen uppskattar att få sin lägenhet fylld av rök från grannens grill.

Tidningen Årsta/Enskede skriver om grillning på balkongen.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *