Nytt utseende på hyresavier

Inför det kommande tredje kvartalet så kommer era avgifts- och hyresavier se något annorlunda ut. Det beror på att vår ekonomiska förvaltare (Winqvist & Österling) anlitar en extern leverantör som ska sköta utskrifter och utskick.

Den nya utformningen innebär att varje avi har tre inbetalningskort (ett för varje månad). För dem som betalar hyran kvartalsvis kommer varje avi ha ett inbetalningskort.

Om ni har frågor som rör de nya avierna eller andra frågor rörande betalning av avgift/hyra så ombeds ni kontakta Winqvist & Österling.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *