Till alla cykelägare

I samband med bostadsrättsföreningens städdag den 14 september kommer vi inventera de cyklar som står i källarförrådet. Anledningen till inventeringen är att vi tror att det finns många gamla cyklar som ingen vill veta av, t.ex. där ägaren har flyttat.

Inventeringen går till på så vis att vi märker alla cyklar i förrådet med röd tejp (se bild). Om du äger en cykel, ta bort den röda tejpen. De cyklar där den röda tejpen ej är borttagen kommer att forslas bort i samband med städdagen. Sista dagen att ta bort den röda tejpen är således 13 september 2013.

Ta bort den röda tejpen senast 13 september!
Ta bort den röda tejpen senast 13 september!

Comments

One response to “Till alla cykelägare”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *