Renovering takfläktar

Boende har under en tid besvärats av missljud från ventilationen (fläktarna på taket). Styrelsen beslutade därför vid sammanträdet den 16 april att byta lagren i nio takfläktar samt att installera en ny motor i en fläkt som är ur funktion (som betjänar kontorslokalen). Arbetena har utförts under föregående och innevarande vecka av entreprenören Hoist Energy. Vi hoppas att fläktarna nu kommer att gå tyst och fint och att ni som besvärats av missljud kommer att märka av en klar förbättring.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *