Information om sophantering

I oktober stängdes föreningens grovsoprum. Skälet till det var att det dessvärre missköttes. I samband med det togs den gamla ”karusellen” för hushållssopor bort och ersattes med ett vanligt grönt sopkärl. Tack vara detta blev föreningens kostnader för sophantering också avsevärt lägre.

Det har visat sig att en del grovsopor, sannolikt p.g.a. missförstånd, ändå kastats i soprummet. Detta är inte tillåtet. För att detta ska undvikas framöver har vi återgått till den gamla lösningen, dvs. att hushållssopor slängs genom inkastet på soprummets gavel. Det innebär också att endast fastighetsskötare och sophämtare har tillgång till soprummet. Grovsopor hänvisas till återvinningsstationen på Olaus Magnus väg(vid thai-gatuköket) eller till närmsta återvinningscentral.

För information om var man kan lämna grovsopor, se Grovsopor.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *