Information om takskottning

Brf. Biet 3 har tecknat avtal med företaget Dimson AB om takskottning. Enligt avtalet ska boende och hyresgäster i fastigheten informeras om följande:

Dimson AB är inte ansvarig för eventuella skador på fastighet, person eller annan egendom, exempelvis markiser, skyltar eller bilar till följd av nedfallande snö eller is som uppkommer innan Dimson AB påbörjat arbeten på platsen enligt detta avtal. Lösa föremål såsom cyklar, mopeder, bord, stolar, krukor etc på gård och balkong som skadas under skottning ansvarar ej Dimson AB för.

Takskottning kommer att genomföras måndag 17 december.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *