Parkeringsförbud på gården

Parkeringsförbud

Det är viktigt att gården inte blockeras av parkerade bilar. Såväl leveransfordon som räddningsfordon måste kunna komma fram. Därför har nu parkeringsförbudsskyltar satts upp på ömse sidor om gården. Felparkerade bilar kan därmed beläggas med kontrollavgift (”parkeringsböter”). Parkeringsövervakningen sköts av företaget Parking Partner, och det är också detta bolag som sköter all hantering kontrollavgifter. Parking Partner nås på 08-120 305 98.

Reparation av stuprör

I samband med den obligatoriska ventilationskontrollen upptäcktes att ett av fastighetens stuprör sitter löst vid fasaden. Därför kommer företaget Dimson i nästa vecka att utföra reparation av stuprören för att säkerställa att de sitter fast ordentligt.

Foto: Dimson

Foto: Dimson

Obligatorisk ventilationskontroll 19 februari

Den tidigare inplanerade obligatorisk ventilationskontrollen (OVK) blev tyvärr inställd pga. sjukdom. Nu har vi ett nytt datum för OVK:

Torsdagen den 19 februari 2015 kommer en OVK genomföras i fastigheten. OVK:n görs av företaget VTS Ventilation. Vid kontrolltillfället är det viktigt att VTS Ventilation får tillgång till samtliga lägenheter. Det är respektive bostadsrättshavares/hyresgästs ansvar att se till att lägenheten är tillgänglig för kontroll.

Lägenhetsnycklar, märkta med namn och lägenhetsnummer, ska lämnas till Kjell Pettersson, port 2, senast kl. 8 den 19 februari.

En särskild avisering kommer att delas ut en vecka innan kontrolltillfället.

Obligatorisk ventilationskontroll 28 januari

Onsdagen den 28 januari 2015 kommer en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) genomföras i fastigheten. OVK:n görs av företaget VTS Ventilation. Vid kontrolltillfället är det viktigt att VTS Ventilation får tillgång till samtliga lägenheter. Det är respektive bostadsrättshavares/hyresgästs ansvar att se till att lägenheten är tillgänglig för kontroll. En särskild avisering kommer att delas ut en vecka innan kontrolltillfället.

Fönsterrenovering 14 april

Måndagen den 14 april behöver hantverkarna tillgång till era lägenheter för att kunna utföra reparationer på fönstren.

Samtliga ombeds lämna sina lägenhetsnycklar till ordförande Jesper Svensson (Kalmgatan 6) senast söndag 13 april. (Detta är ej nödvändigt om man är hemma under dagen.)

Obs! Hantverkarna behöver ca 1 meter fri yta framför fönstren för att kunna arbeta!

Vi ev. frågor, kontakta ordförande Jesper Svensson på svensson_jesper@yahoo.se.