Fönsterbesiktning 9 april

Nu har det gått några år sedan vi åtgärdade våra fönster. Med anledning av det är det dags att göra en garantibesiktning för att se att arbetena fortfarande håller måttet.

Vi behöver din hjälp! För att veta vad som eventuellt ska åtgärdas så skulle vi vilja ha din hjälp att titta på fönstren.
Du tittar på om:

  • kittet släppt
  • det är sprickor i fönstren (träet, inte rutan)
  • det är svarta sotmärken på insidan (de är otäta)
  • färgen släppt.

Det är viktigt att vi passar på att ta detta nu medan vi får det åtgärdat inom ramen för det vi redan betalat för. För att slippa onödiga kostnader framöver.

Rapportera status (gärna också om att de är OK) senast söndag 6 april på mail traff.am@gmail.com eller genom att ringa till Anne-Marie Träff på tel. 070-349 50 41.

Renovering takfläktar

Boende har under en tid besvärats av missljud från ventilationen (fläktarna på taket). Styrelsen beslutade därför vid sammanträdet den 16 april att byta lagren i nio takfläktar samt att installera en ny motor i en fläkt som är ur funktion (som betjänar kontorslokalen). Arbetena har utförts under föregående och innevarande vecka av entreprenören Hoist Energy. Vi hoppas att fläktarna nu kommer att gå tyst och fint och att ni som besvärats av missljud kommer att märka av en klar förbättring.

Nytt utseende på hyresavier

Inför det kommande tredje kvartalet så kommer era avgifts- och hyresavier se något annorlunda ut. Det beror på att vår ekonomiska förvaltare (Winqvist & Österling) anlitar en extern leverantör som ska sköta utskrifter och utskick.

Den nya utformningen innebär att varje avi har tre inbetalningskort (ett för varje månad). För dem som betalar hyran kvartalsvis kommer varje avi ha ett inbetalningskort.

Om ni har frågor som rör de nya avierna eller andra frågor rörande betalning av avgift/hyra så ombeds ni kontakta Winqvist & Österling.

Information om takskottning

Brf. Biet 3 har tecknat avtal med företaget Dimson AB om takskottning. Enligt avtalet ska boende och hyresgäster i fastigheten informeras om följande:

Dimson AB är inte ansvarig för eventuella skador på fastighet, person eller annan egendom, exempelvis markiser, skyltar eller bilar till följd av nedfallande snö eller is som uppkommer innan Dimson AB påbörjat arbeten på platsen enligt detta avtal. Lösa föremål såsom cyklar, mopeder, bord, stolar, krukor etc på gård och balkong som skadas under skottning ansvarar ej Dimson AB för.

Takskottning kommer att genomföras måndag 17 december.

Information om sophantering

I oktober stängdes föreningens grovsoprum. Skälet till det var att det dessvärre missköttes. I samband med det togs den gamla ”karusellen” för hushållssopor bort och ersattes med ett vanligt grönt sopkärl. Tack vara detta blev föreningens kostnader för sophantering också avsevärt lägre.

Det har visat sig att en del grovsopor, sannolikt p.g.a. missförstånd, ändå kastats i soprummet. Detta är inte tillåtet. För att detta ska undvikas framöver har vi återgått till den gamla lösningen, dvs. att hushållssopor slängs genom inkastet på soprummets gavel. Det innebär också att endast fastighetsskötare och sophämtare har tillgång till soprummet. Grovsopor hänvisas till återvinningsstationen på Olaus Magnus väg(vid thai-gatuköket) eller till närmsta återvinningscentral.

För information om var man kan lämna grovsopor, se Grovsopor.